Posts

Showing posts from June, 2019

पुण्यामधील नारायण पेठेमध्ये असलेले अपरिचित 'शेषशायी विष्णू मंदिर'

Image
पुणे हे जसे विद्येचे माहेरघर समजले जाते तसेच पुणे हे विविध मंदिरांसाठी देखील प्रसिद्ध आहे म्हणूनच पुणे शहराची ओळख हि 'मंदिरांचे शहर' म्हणून देखील सगळीकडे आहे. अश्याच या पुणे शहरातील मंदिरांची नावे देखील आपल्याला गमतीशीर आढळून येतात परंतु या मंदिराच्या शहरामध्ये नारायणपेठेमध्ये एक छानसे आणि वैशिष्ट्यपूर्ण 'शेषशायी विष्णूचे' फारसे परिचित नसलेले सुंदर मंदिर पुण्याच्या मध्यवस्तीमध्ये आपल्याला पहायला मिळते. 
पुण्यामधील हे अपरिचित 'शेषशायी विष्णूचे' मंदिर पाहायचे असल्यास आपण 'अप्पा बळवंत' चौकातून केळकर रस्त्यावर लागावे तेथून रमणबाग चौकाकडे जाताना आपल्या डाव्या बाजुस एच.डी.एफ.सी. बँकेची नारायण पेठ ब्रांच लागते तेथेच अलीकडे डाव्या बाजूस आपल्याला या 'श्री शेषशायी मंदिर' अशी पाटी वरच्या बाजूस आपल्याला पाहायला मिळते. अजून एक मंदिराच्या जवळची खून म्हणजे श्रीकृष्ण ब्रॉस बँँड हे दुकान याच्या शेजारून  आपल्याला या मंदिराकडे आतमध्ये जाता येते.

'श्री शेषशायी विष्णू मंदिर'
नारायण पेठेतील एका जुन्या  वाड्याच्या आतमध्ये असलेले हे मंदिर खरोखरच एकवेळ शंका आणते…

लोणावळा - खंडाळ्याच्या कुशीतील दुर्गरत्न ‘मृगगड उर्फ भेलीवचा किल्ला’

Image
लोणावळा-खंडाळा ही सर्वपरिचित ठिकाणे परंतु या या लोणावळा खंडाळ्याच्या कुशीमध्ये असेच एक अपरिचित दुर्गरत्न 'किल्ले मृगगड' उर्फ 'भेलीवचा किल्ला' लपलेला आहे. बऱ्याचदा लोणावळा-खंडाळा परिसरातील किल्ले भटकायचे झाले कि भटक्यांची पावले वळतात ती लोहगड, विसापूर, राजमाची ह्या प्रसिद्ध किल्यांच्या वाटेवर. परंतु तुम्हाला जर निसर्गाचे नवे रूप, निरव शांतता, सह्याद्रीचे उंचच उंच आणि बेलाग कडे, घाट आणि कोकण यांच्यामधली नैसर्गिक विविधता अनुभवयाची असेल तर थोडीशी आडवाट करून तुम्ही 'मृगगड किल्याचा'ट्रेक तुमचा पर्याय बनवू शकता आठवड्याचा सगळा थकवा पळवून 'मृगगडाचा ट्रेक' तुम्हाला नक्कीच सुखावू शकतो.

लोणावळ्याच्या लायन्स पॉईंटवर उभे राहिले असता खाली जो कोकणाचा प्रदेश दिसतो त्याला 'टायगर्स व्हॅली' असे नाव आहे. या 'टायगर्स व्हॅलीमध्ये' उभा असलेला छोटेखानी ‘मृगगड’ भटक्यांना आजही खुणावत असतो. लोणावळ्याच्या लायन्स पॉईंटवरून हे दुर्गरत्न ओळखायची खूण म्हणजे कोकणातून घाटावर आलेला 'मोराडीचा सुळका' होय या मोराडीच्या सुळक्याला 'स्वयंभू शिवलिंग' असे देखील म्हण…